دوشنبه, 28 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۴:۲۵:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ 
  • کد خبر : ۵۷۸۶۸
    /  2
اخذ مجوز دفتر توسعه تحقیقات بالینی...
 
طبق نامه ای رسمی از وزارت خانه به معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز مجوز واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شهید رجایی کرج منعکس گردید تا از این پس واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید رجایی کرج به لیست واحد های توسعه و تحقیقات بالینی کشور بپیوندد و بیش از پیش با حمایت های مسئولین دانشگاه به سمت اهداف خود پیش رود.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0