دوشنبه, 28 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۴:۲۵:۲۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ 
  • کد خبر : ۵۷۸۶۵
برگزاری كارگاه ENDNOTEکارگاه آشنایی با نرم افزار endnote برای بیمارستان های آموزشی شهر کرج توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید رجایی کرج برگزار می شود.

تاریخ برگزاری: سه شنبه 96/4/13       12 - 8

محل برگزاری: مرکز پزشکی آموزشی درمانی شهید رجایی کرج - ساختمان پورسینا - کلاس آموزشی بالای بخش cc1
لازم به ذکر است حتما به همراه لپ تاپ در کارگاه حضور پیدا کنید
 
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0