دوشنبه, 28 بهمن 1398
  • ساعت : ۱۴:۲۵:۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ 
  • کد خبر : ۵۷۸۶۰
    /  4
جلسه كارگروه پزوهش پرستاری در مركز آموزشی درمانی شهید رجایی- 98/1/26
جلسه کارگروه پژوهش پرستاری در 26 فروردین 98  با حضور رابطین پژوهشی و هسته مرکزی و سرپرستاران بخش ها در مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی برگزار شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0